Publication list Publication sites Search Contact us
  Note til Højhastighedskomiteens rapport

  Strand Consult har fulgt den proces, der startede da vi via en aktindsigt fik adgang til Helge Sanders kalender og kunne dokumentere, at manden havde haft 15 møder med telebranchen over en periode på 7 år, heraf 7 møder i 2003 og ingen møder i 2004. Resultatet af afsløringen var, at ministeren kom under et massivt pres fra teleselskaber og organisationer, der repræsenterer forskellige grupper og interesser i samfundet, og de mente næsten samstemmende, at ministerens interesse for industrien var begrænset, og at hele den industripolitiske vinkel manglede i den danske telepolitik.

  At ministeren lyttede til kritikken, er der ingen tvivl om - efter 7 år i stolen som passiv minister har Helge Sander gjort en del for at rette op på sit image som minister, og etableringen af Højhastighedskomiteen var det første af en række tiltag, der skulle ændre ved det image, som ministeren havde fået som følge af sin manglende interesse for en af Danmarks største industrier.

  Vi har udarbejdet et dokument, som er et notat, hvor vi på en enkel og overskuelig måde fortæller om baggrunden for Højhastighedskomiteen, hvorfor vi har lavet et notat om rapporten, en gennemgang af de anbefalinger, som man er kommet frem til samt en vurdering af den rapport, der er blevet offentliggjort i dag. Vi har valgt at se på rapporten ud fra tre vinkler:

  1.     Hvad er komiteens ambitionsniveau i relation til de anbefalinger, de er kommet med?
  2.     Hvor kunne man have valgt at øge ambitionsniveauet?
  3.     Hvor mener vi, at man burde have udvidet rapporten - haft nogle flere ambitioner?

  Vi mener, at Højhastighedskomiteen har lavet en god rapport, som er et godt fundament til en videre debat, og vi mener, deltagerne og formanden for kommissionen Erik Bonnerup fortjener ros for det stykke arbejde, de har lagt i rapporten. Det notat, vi har lavet, skal ses som en kombination af ros af komiteens arbejde og konstruktiv kritik, som kan bruges i den debat, der vil komme efter, rapporten er offentliggjort.

  Vores notat er en tilbagemelding, der tager udgangspunkt i den viden og de erfaringer, som vi i Strand Consult har opbygget gennem de sidste 15 år. Vi mener, at der nu er basis for at bredbåndsdebatten i Danmark kan blive flyttet fra en diskussion om størrelsen på båndbredde til en diskussion om tjenester, og hvordan vi kan videreudvikle vort samfund i en positiv retning ved hjælp af moderne IT- & teleydelser.

  Med vort notat i hånden tror vi, at mange kan øge værdien af Højhastighedskomiteens rapport, og vi tror, at vi med de forslag, vi er kommet med, kan være med til at sikre, at det videre arbejde, der kommer i forlængelse af rapporten, bliver mere fokuseret til glæde for såvel industrien og ikke mindst samfundet og borgerne.

  Vi har ingen ambitioner om at skyde Højhastighedskomiteens rapport ned - vi ønsker at bidrage konstruktivt, således at de, der kombinerer viden fra rapporten og vort notat, kan blive endnu klogere på, hvordan dette marked  ser ud, og hvordan det kan udvikle sig med de rette tiltag. 

   


  Vælg